Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 11, Numărul 2
 

Cercetare privind percepţia studenţilor faţă de activitatea promoţională pe piaţa serviciilor de taximetrie
Students Perception of Promotional Tools on the Taxi Market

Rezumat:

Este binecunoscut faptul că principala sursă de venit Ón cadrul unei companii este consumatorul care cumpără sau utilizează produsul sau serviciul companiei. Iar aceştia află despre existenţa şi beneficiile lui prin intermediul publicităţii. Acesta este principalul motiv pentru care marile companii investesc din ce Ón ce mai mult Ón publicitate iar aceasta devine din ce Ón ce mai agresivă pentru consumatori. În articolul de faţă vom face o trecere Ón revistă a demersurilor pe care companiile de publicitate le adopta Ón vederea aproprierii de consumatori şi a obţinerii rezultatelor dorite.

 

Autori:

Raluca-Giorgiana Chivu

Academia de Studii Economice
David-Florin Ciocodeică

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

© 2017 Revista de Marketing Online