Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Ghid pentru redactarea articolelor
 

Ghid pentru redactarea articolelor

Revista de Marketing Online este realizată în scopul dezvoltării cunoaşterii şi cercetării în domeniul marketingului, în mod special în relaţia acestuia cu instrumentele şi medotologiile rezultate din realităţile specifice Societăţii Informaţionale. Articolele trimise către Revista de Marketing Online trebuie să aibă ca obiect domeniul marketingului, prioritate având acele lucrări care aduc o contribuţie semnificativă la înţelegerea relaţiei dintre viziunea de marketing şi noile tehnologii din domeniul IT&C.

Revista de Marketing Online acceptă articole originale şi care corespund exigenţelor academice internaţionale. Nu considerăm nici o disciplină şi nici o metodologie ca fiind inerent superioară celorlalte: cercetările bazată pe instrumente din toate ştiinţele sociale şi/sau exacte sunt binevenite, ca şi articolele ce abordează aspecte teoretice sau filosofice ale marketingului.

O lucrare trimisă către Revista de Marketing Online în scopul evaluării pentru publicare trebuie să fie originală, iar textul acesteia trebuie să nu fi fost publicat anterior. De asemenea, nu pot fi trimise lucrări care sunt în curs de publicare sau au fost trimise pentru a fi evaluate în vederea publicării către o altă revistă. Colectivul editorial este responsabil pentru selectarea şi publicarea articolelor, dar responsabilitatea pentru afirmaţiile făcute şi pentru acurateţea rezultatelor prezentate rămâne în sarcina autorului/autorilor.

 

Trimiterea lucrărilor

Lucrările vor fi trimise pentru evaluare pe adresa mihai.orzan@ase.ro, subiectul e-mailului fiind „Articol Revista de Marketing Online”. Un e-mail de confirmare al acestora va fi trimis în cel mult o săptămână. Trei recenzori vor evalua articolele trimise, în sistem dublu orb. Rezultatul acestora (de tip acceptat/respins/revizuit) va fi comunicat de către editor prin e-mail. Comentariile recenzorilor, în cazul respingerii sau returnării pentru revizuire, vor fi prezentate autorilor.

Autorii ale căror articole vor fi acceptate pentru publicare vor trebui să trimită o scurtă bibliografie.

 

Identificarea autorilor

Lucrările vor fi evaluate printr-un sistem dublu orb. Din această cauză nu vor fi acceptate lucrări care în text conţin referiri la autor(i) sau la instituţia la care acesta este afiliat.

 

Formatul articolelor

Ca regulă generală, lucrările trimise trebuie să aibă între 2000 şi 6000 de cuvinte, excluzând tabelele şi figurile. Acele articole ce nu respectă această regulă vor putea fi publicate, prin excepţie, în funcţie de gradul în care contribuie la dezvoltarea înţelegerii fenomenelor asociate marketingului. Articolele pot conţine orice combinaţie de text, tabele, grafice, animaţii sau componente audio. Editorii Revistei de Marketing Online vor face eforturi pentru a publica diferitele tipuri de prezentare trimise. Lucrările pot conţine hiperlegături către resurse externe, disponibile gratuit prin Internet.

Lucrările trebuie tehnoredactate în limba română, în Microsoft Word, folosindu-se stilul „Times New Roman”, cu o înălţime de 12 puncte. Titlurile din corpul lucrării vor fi evidenţiate prin centrare şi un cord de 16 puncte înălţime, în timp ce subtitlurile vor fi indentate la nivelul primului paragraf, vor avea o înălţime de 14 puncte şi corpul literelor de tip italic. Distanţa dintre rânduri, respectiv dintre paragrafe va fi cea normală, de tip „Single”. Paragrafele vor folosi o aliniere de tip „justified”.

Paginile vor fi numerotate consecutiv începând cu prima pagină de după paragraful conţinând cuvintele cheie traduse în limba engleză. Numerotarea se va face în partea de jos a paginii, centrat. Vor fi folosite pagini de tip A4, orientate vertical, având margini de 3cm. Textul lucrării va fi încadrat într-o singură coloană.

 

Prima pagină

Pe prima pagină a lucrării va fi prezentat titlul acesteia, în limba română şi în limba engleză. Cele două titluri vor fi precedate de cuvintele „Titlu:”, respectiv „Title”. Două rânduri sub titlu vor fi precizaţi autorii. Pe rânduri distincte şi succesive vor fi trecute numele autorilor (pentru fiecare autor va fi precizat la începutul rândului cuvântul „Autor:”), afilierea acestora (rândul corespunzător debutând cu sintagma „Afiliere:”), respectiv adresele de e-mail.

Două rânduri sub locul în care este precizat e-mail-ul ultimului autor va fi prezentat abstractul lucrării, primul cuvânt de pe acest rând fiind „Abstract:”. Abstractele vor fi scrise într-un singur paragraf, ce va avea 100 – 200 de cuvinte.

Dupa abstract vor fi precizate 3 până la 7 cuvinte cheie. Acestea vor fi precedate de formula „Cuvinte cheie:” şi vor fi separate prin virgulă. Cuvintele cheie vor fi traduse şi în limba engleză, pe rândul imediat următor, rând care va debuta prin cuvântul „Keywords:”. La sfârşitul acestui paragraf se va trece la o pagină nouă, de unde va debuta textul propriu-zis al lucrării.

 

Citarea în text

Revista de Marketing Online încurajează citarea surselor de informare în textul articolelor, nu prin note de subsol. Astfel, referinţele vor apare între paranteze, indicându-se doar numele de familie al autorului (sau al autorilor), respectiv anul în care a fost publicată lucrarea citată (ex.: (Ionescu, 2005)). Dacă numele autorului este menţionat într-o propoziţie, acesta ar trebui urmat de precizarea, între paranteze, a anului de apariţie al lucrării citate.

O prezentare amănunţită a citării în corpul lucrării poate fi găsită pe pagina despre citările în text.

Ilustraţii: Ilustraţiile precum tabelele şi figurile cuprind grafice, scheme, diagrame, şi fotografii. Încercaţi să simplificaţi cât mai mult posibil fiecare figură şi numerotaţi clar, cu cifre arabe (de ex: Tabelul 1, Tabelul 2, Figura 1, etc.) apoi treceţi titlul acesteia. Numărul şi titlul ar trebui să apară pe aceeaşi linie, deasupra ilustraţiei, centrat. Sub aceasta trebuie menţionată sursa datelor. În interiorul acestor paranteze nu vor fi utilizate semne de punctuaţie, decât în cazul în care sunt citate mai multe surse în interiorul aceleiaşi paranteze.

Note de subsol: Pentru că note lungi şi explicaţii laborioase pot distrage cititorii de la ideile pe care le prezentaţi în cadrul unui lucrări, este recomandabil să utilizaţi note de subsol pentru a face precizările dorite. În interiorul textului se plasează un numeral imediat după textul căruia doriţi să-i asociaţi explicaţia în cauză, fiind formatat ca superscript. Notele de subsol sunt nemerotate consecutiv, în ordinea în care apar în lucrare.

 

Bibliografia

Bibliografia lucrării trebuie adăugată la sfârşitul acesteia, pe o pagină nouă, ce va avea ca titlu cuvântul „Bibliografie”. O prezentare detaliată a modului în care trebuie scrise referinţele bibliografice găsiţi în pagina dedicată acestui subiect.

 

Drepturi de autor

Legea drepturilor de autor interzice ca un manuscris să apară în mai multe publicaţii cu drept de autor. În momentul în care un articol este publicat în Revista de Marketing Online autorul (autorii) garantează că acesta nu a apărut în nici o altă publicaţie. Autorii sunt responsabili pentru a obţine permisiunea de a folosi texte sau alte materiale incluse în articolele trimise către Revista de Marketing Online care sunt protejate conform Legii drepturilor de autor.
 


© 2007 Revista de Marketing Online