Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Ghid pentru alcătuirea bibliografiei
 

Ghid pentru alcătuirea bibliografiei

Bibliografia trebuie să apară la sfârşitul lucrării, pe o nouă pagină, separată de textul propriu-zis al lucrării. Fiecare sursă citată în lucrare trebuie să fie inclusă în bibliografie.

O bibliografie trebuie alcătuită ţinându-se cont de următoarele reguli:

  • fiecare rând ce urmează primului rând al unei referinţe bibliografice trebuie indentat cu cel puţin 2 centimetrii faţă de primul rând (aceasta este denumită indentare inversă).

  • numele autorilor sunt inversate (numele de familie apare primul). Se precizează numele de familie şi toate iniţialele pentru fiecare autor al unei anumite lucrări, cu excepţia cazului în care numărul acestora este mai mare de şase. În acest caz sunt listaţi primii şase autori, după care se foloseşte construcţia  „et al.” după numele celui de al şaselea autor.

  • în cazul în care lucrarea citată indică un coordonator al lucrării (valabil în special în cazul tratatelor, al dicţionarelor şi al monografiilor), va fi indicat numele acestuia (sau acestora), urmat de simbolul „(coord.)”.

  • referinţele bibliografice vor fi ordonate alfabetic.

  • în cazul în care sunt mai multe lucrări ce au acelaşi autor (sau aceiaşi autorii), acestea for fi ordonate în funcţie de anul apariţiei, începându-se cu cel mai vechi. În cazul în care sunt mai multe lucrări ale aceluiaşi autor (sau autori) apărute în acelaşi an, anul apariţiei va primi un simbol literal („a”, „b”, „c”, etc.), în funcţie de momentul apariţiei citării respectivei lucrări în text, ordonarea având în vedere inclusiv această adăugire.

  • prima literă din titlul lucrării citate este întotdeauna o majusculă.

De asemenea, există o serie de recomandări în ceea ce priveşte alcătuirea bibliografiei, pornindu-se de la o serie de particularităţi. Astfel, în funcţie de numărul de autori se procedează în felul următor:


Autor unic

Se utilizează numele de familie, urmat de toate iniţialele acestuia.

Orzan, G. (2001). Sisteme informatice de marketing, Ed. Uranus, Bucureşti.


Între doi şi şase autori

Autorii sunt listaţi folosindu-se numele de familie şi toate iniţialele acestora. Numele lor sunt separate prin virgură, în timp ce numele ultimului autor din listă este precedat de cuvântul de legătură „şi”.

Cornell, M. H., Choi, C. R., Berrey, A., şi Harllow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, p.1190-1204.


Mai mult de şase autori

În cazul în care o anumită lucrare listează mai mult de şase autori, primii şase sunt prezentaţi în ordinea din lucrare, listaţi folosindu-se numele de familie şi toate iniţialele lor. Numele autorilor sunt despărţite prin virgulă, iar după numele celui de al şaselea este plasat simbolul „, et al.”.

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.


Autorii sunt persoane juridice

American Marketing Association. (2003).


Autor necunoscut

Dicţionarul explicativ al limbii române (Ed. a X-a).(1999). Editura Enciclopedică, Bucureşti.

NOTĂ: Atunci când lucrarea include citări în text a unor surse cu autor necunoscut, se utilizează o versiune prescurtată a titlului sursei în locul numelui autorului. Se utilizează fie ghilimele, fie formatarea de tip italics a textului, la alegerea autorului (ex.: DEX, 1999).


Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor

Se utilizează numele autorului pentru toate referinţele bibliografice, diferenţierea (şi ordonarea) lor făcându-se după anul apariţiei (de la primele editate până la cele mai recente).

Cătoiu, I. (1984).

Cătoiu, I. (2003).

Atunci când un autor apare atât ca unic autor, cât şi ca autor principal al unei lucrări realizate în colectiv, se listează mai întâi referinţă bibliografică pentru situaţia de unic autor.

Orzan, G. (2001). Sisteme informatice de marketing, Ed. Uranus, Bucureşti.

Orzan, G. şi Orzan, M. (2007). Cybermarketing, Ed. Uranus, Bucureşti.

Referinţe bibliografice care au acelaşi prim autor şi diferiţi co-autori sunt listate alfabetic, ordonate începând cu numele autorului diferit.

Wagner, D. T., Pettit, R. E., Kerr, N. L. şi Pettit, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, p.629-654.

Wageer, D. T., Pettit, R. E. şi Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, p.25-43.


Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, în acelaşi an

În cazul în care utilizaţi mai multe lucrări ale aceluiaşi autor (sau acelaşi grup de autori, listaţi în aceeaşi ordine) publicate în acelaşi an, acestea sunt organizate în bibliografie în ordinea în care sunt citate în text, pentru fiecare lucrare asigându-se, în momentul în care este citată, o literă mică, în ordine alfabetică („a”, „b”, „c”, etc.) după anul apariţiei (ex.: „Cătoiu (1984a)” sau „Cătoiu, (1984b)”).

Cătoiu, I. (1984a). Marketing Implementations of the Bass Model in Romanian Econmy. Developmental Marketing, 17, 408-416.

Cătoiu, I. (1984b). How to Sell in Communism. Developmental Marketing, 17, 356-364.

 

 

Listarea resurselor bibliografice apărute în periodice

Titlul unei lucrări, în cazul în care aceasta a apărut într-un periodic, este totdeauna listat imediat după anul apariţiei sale, primul cuvând din titlu şi eventualele substantive proprii conţinute de acesta fiind scrise cu literă mare. Titlul articolului este succedat de titlul periodicului (revistei) în care acesta a fost inclus, de care este despărţit prin punct. Titlul periodicului va fi, de asemenea, listat cu literă mare şi va fi succedat de numărul periodicului, ambele fiind formatate italics. Prezentarea resursei bibliografice este finalizată prin prezentarea paginilor la care se află resursa în cauză. Paginile şi numărul volumului la care se găseşte lucrarea citată în periodicul prezentat sunt despărţite prin virgulă.

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (An). Titlul articolului. Titlul periodicului, numărul volumului(sau numărul revistei), pagini.


Articole în periodice care apar în volume

Periodicele care apar în volume sunt, de regulă, renumerotate la fiecare început de an. De asemenea, aceste periodice pun pagina 1 în primul volum şi apoi reiau volumele succesive de la pagina la care s-a încheiat volumul anterior.

Harrow, H. F. (1993). Fundamentals for writing marketing articles. Journal of Comparative Marketing, 55, 893-896.


Articole în periodice numerotate independent

Periodicele ce au pagini numerotate independent se caracterizează prin faptul că fiecare apariţie are paginile numerotate începând cu 1. În acest caz este precizat numărul respectivului periodic, precedat de prescurtarea „Nr.”

Orzan, M. (2006). Principii de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor unui site din Internet. Revista Româ de Marketing, Nr.1(1), 66-77.


Articol într-o revistă

Henry, W. A., (1990, 9 aprilie). Making the grade in today's schools. Time, Nr.135, 28-31.


Articol apărut în volumul unei conferinţe

Schnase, J.L., şi Cunnius, E.L. (1995). IT and Marketing. Apărut în Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Editura Erlbaum, Mahwah, NJ.


Articol într-un ziar

Spre deosebire de alte periodice, în cazul ziarelor, numărul paginilor este precedat de unul dintre simbolurile „p.”, „pg.”, „pag.” sau „pp.” „.p” este utilizat doar în cazul în care articolul ocupă o singură pagină.

Stanciu, A. (2006, 23 noiembrie). Frigiderul s-a împrietenit cu maşina de spălat şi cu aragazul. Cotidianul, p.5.


Recenzii

Mihai, S. (2006, 25 septembrie). Voci despre Yourcenar [recenzie a cărţii Alexis de Marquerite Yourcenar]. Cotidianul, p.11.

 

 

Listarea resurselor bibliografice apărute în cărţi


Formatul standard pentru cărţi

Autor, A. A. (Anul apariţiei). Titlul cărţii. Editura, Oraşul în care este înregistrată editura.

NOTĂ: Oraşul în care este înregistrată editura este de obicei suficient, dar în cazul în care acesta nu este unul bine cunoscut, atunci se poate opta şi pentru precizarea judeţului (statului) sau a ţării în care acesta se află.


O carte editată sau coordonată de către unul dintre autori

Cătoiu, I. (coord. sau ed.). (1999). Cercetări de marketing. Editura Uranus, Bucureşti.


O traducere

Kotler, P. (1997). Managementul marketingului. Ed. Teora, Bucureşti. (Lucrarea originală publicată în 1967).

NOTĂ: Atunci când citaţi în textul lucrării o lucrare republicată sau tradusă, precum în exemplul anterior, în text trebuie să apară ambele date: Kotler (1997/1967).


Ediţia a doua sau ediţiile succesive ale unei cărţi

Atunci când se citează o resursă bibliografică ce nu se mai află la prima ediţia, numărul acesteia va fi precizat folosindu-se numerale romane, precedate de prescurtarea „Ed.”

Cătoiu, I. (coord). (2002). Cercetări de marketing. Ed. a II-a. Editura Uranus, Bucureşti.


Articol sau capitol într-o carte compilată

Autor, A. A. şi Autor, B. B. (Anul publicării). Titlul capitolului. În Cooronator, C. C. (coord.), Titlul căii (paginile la care se află capitolul sau articolul). Editura, Oraşul în care este înregistrată editura.

Orzan, G. şi Dăneţiu, T. (2002). Simulări de marketing. În Cătoiu, I. (coord.), Cercetări de marketing. (p. 426-468). Ed. a II-a. Editura Uranus, Bucureşti.


Un articol într-o enciclopedie

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. Apărut în The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Editura Encyclopedia Britannica, Chicago.


 

Listarea surselor bibliografice apărute în resurse electronice


Articol apărut într-un periodic online

Resursele online se supun aceloraşi reguli ca şi resursele bibliografice clasice (tipărite). Se recomandă includerea tuturor informaţiilor disponibile despre resursa în cauză, inclusiv o eventuală adresă din Internet la care poate fi accesată respectiva resursă.

Autor, A. A. şi Autor, B. B. (Data publicării). Titul articolului. Titlul publicaţiei online, numărul volumului (numărul ediţiei, dacă sunt disponibile). Accesat ziua, data, anul, la adresa:  http://www.adresa.com/cale/url/

Selvidge, P. (1999). How long is too long to wait for a website to load? Usability News, Nr.2(6). Accesat 21 martie 2002, la adresa: http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/1s/time_delay.htm

Dacă articolul este disponibil şi în format tipărit, este preferabilă indicarea sursei tipărite. Dacă acesta a fost consultat într-o variantă electronică, acest fapt este precizat între paranteze drepte, după titlul articolului.

Whitmeyer, J.M. (2000). Power through appointment [variantă electronică]. Social Science Research, 29, 535-555.


Articol dintr-o bază de date

Atunci când este listat un articol apărut într-o bază de date de specialitate (ce oferă articole şi alte surse în format electronic) sunt precizate (dacă sunt disponibile) informaţiile despre versiunea tipărită a lucrării în cauză (formatată la fel ca în cazul unei citări obişnuite pentru tipul de sursă în cauză). După aceasta sunt adăugate informaţii despre date accesării respectivei surse electronice, ca şi denumirea bazei de date utilizate, permiţând şi altor persoane să acceseze articolul din baza de date în cauză, sau să încerce să obţină o copie a versiunii tipărite a acestuia.

Chu, S. şi Keh, H. (2006). Brand value creation: Analysis of the Interbrand-Business Week brand value rankings. Marketing Letters, 17(4). Accesat 20 noiembrie 2006, prin baza de date RePEC.


Raport, document sau pagină web

În cazul resurselor accesate pe Internet ar trebui listate cât mai multe dintre cerinţele de mai jos (chiar dacă ele nu sunt disponibile în pagina pe care aţi accesat-o, încercaţi să le identificaţi din pagina de gardă a sitului web în cauză sau din alte pagini incluse în sit).

Autor, A. A. şi Autor, B. B. (Data publicării). Titlul documentului. Accesat ziua, data, anul, la adresa:  http://adresa paginii.

NOTĂ: Dacă data la care a fost publicată pagina în cauză nu este disponibilă, se utilizează abrevierea „d.n.” (dată necunoscută).


Capitol sau secţiune dintr-un document web

Autor, A. A. şi Autor, B. B. (Data publicării). Titul articolului. Apărut în Titlul cărţii sau al documentului web în care este inclus (numărul capitolului sau al secţiunii în care este inclus). Accesat ziua, data, anul, la adresa:  http://adresa paginii.

Lynch, P. şi Horton, S. (2002). Web multimedia strategies. Apărut în Web Style Guide (capitolul 8). Accesat 20 noiembrie 2006, la adresa http://www.webstyleguide.com/multimedia/strategies.html

NOTĂ: Folosiţi o modalitate de precizare a capitolului sau a secţiunii uşor identificabilă şi indicaţi o hiperlegătură directă către pagina în care se află informaţia utilizată, nu către pagina principală a sitului în cauză.


© 2007 Revista de Marketing Online