Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 1, Numărul 4
 

Turismul o relatie privilegiata cu dezvoltarea durabila
Tourism: A Privileged Relation with Lasting Development

Rezumat:

În contextul recentei aderări a României la Uniunea Europeană, turismul reprezintă una din oportunităţile reale pe care perioada imediat următoare o oferă ţării noastre. Or, experienţa dobândită, facilităţile existente, competitivitatea preţurilor, recomandă România ca o atractivă destinaţie, dar totodată acţiunea imperativă a tuturor celor implicaţi în turism va trebui să se axeze pe serviciile oferite care se presupune să fie de cea mai bună calitate (comparabile cu cel din alte ţări ale UE) şi pe menţinerea unui mediu natural – materia sa primă – în plină armonie, ştiut fiind faptul că, atunci când mediul înconjurător şi turismul coexistă în armonie, mediul beneficiază de pe urma turismului (şi invers!). Importanţa acestei relaţii reciproce se reflectă şi în acţiunile pozitive de conservare a potenţialului turistic sau în cele de reabilitare a mediului, dar să nu neglijăm şi acţiunile distructive ale unor activităţi turistice, precum: utilizarea în exces a unor elemente componente ale mediului (apă, aer, sol etc.), în scopuri recreative şi de agrement, dublată de o intervenţie iraţională, adeseori brutală a omului asupra mediului şi a resurselor naturale ale acestuia. În acest scop, turismul durabil este şi va fi în armonie cu mediul, cu populaţia şi cultura locului, în aşa fel încât dezvoltarea lui să se facă în profitul lor şi nu în detrimentul lor. Este necesară o imperativă schimbare de mentalitate: turismul durabil, ca formă de turism a viitorului, nu trebuie să repete erorile trecutului, ori aplicând principiile turismului durabil vom obţine şi rezultate benefice ca în cazul Parcului Natural Porţile de Fier.
 

 

Autor:

Mirela Mazilu

Universitatea din Craiova
 

Download:

textul articolului

 

2007 Revista de Marketing Online