Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 1, Numărul 4
 

Protectia datelor personale Ón cercetarile de marketing online
Personal Data Protection in Online Marketing Research

Rezumat:

Articolul se referă la protecţia datelor personale, unul dintre cele mai actuale subiecte din domeniul cercetărilor de marketing, în general, şi cel al cercetărilor în mediul online, în special. Interesul manifestat de practicieni pentru cercetările online este determinat de avantajele oferite şi de ponderea de 20% din cifra de afaceri înregistrată pe plan mondial, în anul 2005. Principalele aspecte la care se referă articolul sunt următoarele: evoluţia pe plan internaţional a cercetărilor de marketing online; prevederile Directivei 95/46/EC a Parlamentului şi Consiliului European; prevederile referitoare la protecţia datelor personale, din varianta revizuită a codului ICC/ESOMAR, propusă în anul 2007; recomandările ESOMAR privind declaraţiile referitoare la politica de confidenţialitate, în cazul cercetărilor online; elementele specifice ale politicii de confidenţialitate dependente de metoda de eşantionare. Sunt subliniate drepturile respondenţilor în privinţa protecţiei datelor personale şi obligaţiile organizaţiilor implicate în cercetările de marketing online, de a asigura confidenţialitatea şi siguranţa prelucrării datelor personale. Structura articolului oferă o dublă perspectivă asupra temei abordate. Pe de o parte, prezintă reglementările cu caracter obligatoriu existente la nivelul Uniunii Europene, iar pe de altă parte se referă la prevederile codului ICC/ESOMAR, ce sunt asumate voluntar de membrii ESOMAR.
 

 

Autor:

Carmen Bălan

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

© 2007 Revista de Marketing Online