Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 1, Numărul 4
 

Comunicare versus marketing într-o economiei a cunoasterii
Communication Versus Marketing in a Knowledge Based Economy

Rezumat:

Comunicarea este esenţialmente un fenomen, un proces, o artă şi o ştiinţă necesară omului şi este omniprezentă într-o societate în care concurenţa este tot mai acerbă. În economia bazată pe cunoaştere se impun termeni de competiţie tot mai drastici, fapt ce implică preocupări permanente din partea firmelor în sensul creşterii gradului de prosperitate a lor şi a tuturor factorilor cheie implicaţi în activităţile acestora: clienţi interni şi externi, proprietari, angajaţi, furnizori, comunităţi, acţionari, asociaţi etc.. Mai ales în cadrul schimbărilor de anvergură ce marchează fenomenul de globalizare, considerarea responsabilă a comunicării de către toate firmele trebuie să fie o componentă de bază a procesului managerial modern. Însă, în acelaşi timp, abordarea întreprinderii din perspectiva unei filosofii de marketing devine esenţială în contextul noii economii. Marketingul oferind astfel suportul ştiinţific, teoretic şi practic care poate să asigure o eficienţă ridicată activităţilor desfăşurate de către întreprindere, prin generarea unei culturii de marketing, în care toţi membrii organizaţionali au conştiinţa pieţei şi a produsului. În prezent, dezvoltarea afacerilor este determinată de comunicare. În acest sens, legătura dintre comunicare şi marketing este evidentă fie şi numai pentru că ambele concepte pot fi luate în considerare din cel puţin două perspective: din punct de vedere cultural şi din punct de vedere strategic.
 

 

Autor:

Manoela Popescu

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”
 

Download:

textul articolului

 

© 2007 Revista de Marketing Online