Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 1, Numărul 4
 

Alternative strategice pe piata mondiala a serviciilor
Strategic Alternatives on the International Services Market

Rezumat:

Dezvoltarea în ritmuri accelerate a comerţului mondial cu servicii, îndeosebi după anii ’70 ai secolului trecut, a determinat sporirea preocupărilor teoreticienilor si practicienilor în marketing de a elabora strategii noi sau de a adapta strategiile existente pentru a amplifica efectele benefice, economic şi social ale tranzacţiilor internaţionale cu invizibile. Cu deosebire în ultimele decenii, în principal datorită extinderii tehnologiilor moderne din domeniul informaticii şi al comunicaţiilor, s-au produs mutaţii importante în structura schimburilor internaţionale imateriale, mai ales în sensul sporirii grupei “alte servicii”, care include o gamă largă de activităţi devenite “transferabile” ca urmare a progresului ştiinţific şi tehnic, cum sunt: telecomunicaţiile, serviciile financiare, asigurările, servicii culturale, consultanţă etc. În acelaşi timp, fenomenul de globalizare şi liberalizare a comerţului internaţional cu servicii oferă unele oportunităţi şi pentru firmele din ţările mai puţin dezvoltate de a câştiga de pe urma amplificării comerţului invizibil. În acest context, studiul nostru prezintă câteva alternative strategice de pătrundere şi dezvoltare a afacerilor pe piaţa mondială a serviciilor.
 

 

Autori:

Maria Ioncică

Academia de Studii Economice
Eva-Cristina Petrescu

Academia de Studii Economice
Diana Ioncică

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

2007 Revista de Marketing Online