Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 5, Numărul 4
 

Câştigarea unui avantaj competitiv prin poziţionarea în motoarele de căutare: O analiză a tehnicilor de optimizare în motoarele de căutare utilizate de comercianţii online
Gaining Competitive Advantage through Search Engine Positioning: An Analysis of Online Vendors SEO Techniques

Abstract:

This paper aims to identify, describe and disseminate the most important search engine optimization techniques that marketers should consider for a better positioning of their web sites in the search engines results page (SERP). We have selected just the major factors capable of influencing the rank of a web site: the Page Rank assigned by Google, the web site’s visibility over the internet represented by the number of incoming links, the web site navigational structure represented by the number on internal links, the web site’s magnitude or the number of pages indexed by Google, the significance of the content represented by the full-text keywords density and the use of meta data.
 

 

Rezumat:

Prezenta lucrare are scopul de a identifica, descrie şi disemina cele mai importante tehnici ale optimizării motoarelor de căutare pe care specialiştii în marketing ar trebui să le ia în considerare pentru o mai bună poziţionare a site-urilor web în pagina de rezultate a motoarelor de căutare (SERP). Am selectat doar factorii majori, capabili să influenţeze poziţia unui site web: PageRank™-ul atribuit de Google, vizibilitatea site-ului web în cadrul Internetului reprezentat de numărul de legături externe ce trimit către acesta, structura de navigare a site-ului web reprezentată de numărul de legături interne, magnitudinea site-ului web sau numărul de pagini indexate de Google, semnificaţia conţinutului reprezentat de densitatea cuvintelor cheie în conţinutul text al paginii şi folosirea meta datelor.
 

 

Autori:

Claudia Iconaru

Academia de Studii Economice
Octav-Ionuţ Macovei

Academia de Studii Economice
Ivona Stoica

Universitatea Româno-Americană
 

Download:

textul articolului

 

2011 Revista de Marketing Online