Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 5, Numărul 4
 

Mixului de marketing Ón sectorul bancar
Marketing Mix in Banking Industry

Rezumat:

Civilizaţia financiară a ultimelor doua decenii ne-a pus în faţa unei avalanşe crescânde de servicii financiar-bancare, servicii care au cunoscut pe plan internaţional o creştere şi o diversificare permanentă, piaţa acestora fiind din ce în ce mai dificil de cunoscut, anticipat şi controlat. În aceste condiţii, delimitarea marketingului serviciilor financiar bancare de cel al serviciilor în general apare ca un fenomen firesc, ca un răspuns la necesitatea de adaptare a teoriei economice la realitatea practică.
 

 

Autor:

Iuliana Cetină

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

© 2011 Revista de Marketing Online