Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 5, Numărul 4
 

Dezvoltarea coeficienţilor importanţei dimensiunilor reputaţiei corporative pentru piaţa jocurilor de noroc din România
Development of Importance Coefficients of Corporate Reputation Dimensions for the Romanian Gambling Industry

Rezumat:

Organizatiile recunosc din ce în ce mai frecvent importanţa unei reputaţii corporative bune în vederea obţinerii obiectivelor de afaceri şi de a rămâne competitivi. Această lucrare îşi propune să studieze reputaţia comparativă pentru piaţa jocurilor de noroc din România cu scopul de a identifica importanţa relativă a fiecarei dimensiuni a reputaţiei. Astfel, instrumentele de măsurare a reputaţiei RepTrak şi RQ, dezvoltate de Fombrun şi utilizate pe plan internaţional pentru a ierarhiza companii din diverse domenii, vor fi transformate în instrumente de dezvoltare a strategiilor în vederea obţinerii de avantaj competitiv. Articolul prezintă rezultatele unei cercetări descriptive, de natură cantitativă, privind modul în care fiecare dimensiune a reputaţiei corporative influenţează decizia jucătorului de a intra într-o sală de joc, importanţa fiecărei dimensiuni în alegerea unei săli de joc şi determinarea legăturii dintre primele două în vedere identificării surselor reputaţiei corporative.
 

 

Autor:

Alina Popa

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

2011 Revista de Marketing Online