Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 5, Numărul 4
 

Percepţia consumatorilor asupra publicităţii online
Online Advertising Consumer Perceptions

Rezumat:

Articolul de faţă urmăreşte piaţa actuală de publicitate pe Internet din România, o piaţă mică însă cu creşteri de peste 50% de la an la an. Dezvoltarea acestei pieţe este strâns legată de creşterea generală economică a României. Spre deosebire de ţârile din vest unde Internetul a apărut într-un moment în care piaţa de publicitate era o piaţă matură cu creşteri mici de la an la an, în România aceasta apare într-o perioadă de creştere economică pe toate sectoarele economiei. În acest context articolul prezintă realizarea unei cercetări cu scopul de a analiza factorii ce influenţează comportamentul consumaturului privind publicitatea online în România.
 

 

Autor:

Daniela Olaru

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

2011 Revista de Marketing Online