Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 5, Numărul 4
 

Caracteristicile responsabilităţii sociale corporative: De la etică şi transparenţă la performanţă
Attributes of Corporate Social Responsability: From Ethics and Transparency to Performance

Rezumat:

Prin acest articol ne propunem să trecem în revistă cele mai importante trasături ale conceptului de Responsabilitate Socială Corporativă (RSC), având în vedere dezvoltarea domeniului în ultimul deceniu ca urmare a necesităţii companiilor de a-şi adapta politicile la cerinţele stakeholderilor. Am început prin a enumera câteva dintre cele mai cunoscute definiţii enuntate atât de autorităţile Ón vigoare, cât şi de către autori care au tratat subiectul în lucrări de specialitate. În continuare am adus în discuţie câteva dintre noţiunile definitorii ale domeniului, precum etica, transparenţa sau performanţa socială a corporaţiei, concluziile vizând determinarea gradului de importanţă, utilitate şi profitabilitate a activităţilor de RSC.
 

 

Autori:

Ionela Adelina Barbu

Academia de Studii Economice
Gabriela Chirea

Academia de Studii Economice
Loredana Constantinescu

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

© 2011 Revista de Marketing Online