Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 6, Numărul 2
 

Criterii de evaluare a eficienţei comunicării de marketing prin intermediul blogosferei
Evaluation Criteria of Marketing Communications’ Efficiency throughout Blogosphere

Rezumat:

Comunicarea de marketing a companiilor sau organizaţiilor a cunoscut un avânt crescut o dată cu apariţia Internetului, mediul online favorizând atât comunicarea comercială a acestora, cât şi pe cea corporativă. Internetul este un canal atipic de comunicare ce implică mai mulţi emiţători şi mai mulţi receptori, schimbul de informaţii realizāndu-se în ambele direcţii, obţinându-se un feedback şi o interactivitate foarte ridicate. De asemenea, şi audienţa este foarte mare, iar apelarea la instrumentele online precum blog-urile pentru desfăşurarea comunicării de marketing permite interacţiunea cu un număr foarte mare de utilizatori de Internet care pot fi potenţiali clienţi. Numai că această activitate de comunicare de marketing prin intermediul blogosferei (totalitatea blog-urilor interconectate) necesită o anumită perioadă de timp pentru a avea rezultate şi necesită o evaluare continuă după nişte criterii relevante şi obiective pentru scopul organizaţiei. Acest articol este rezultatul unor investigaţii şi cercetări laborioase atât la nivelul surse directe, cāt şi secundare de date, încercāndu-se o clasificare cât mai exactă a principalelor criterii de evaluare a eficienţei comunicării de marketing prin intermediul blogosferei şi a indicatorilor cheie de performanţă performanţă asociaţi acestora.
 

 

Autori:

Mihai Orzan

Academia de Studii Economice
Octav-Ionuţ Macovei

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

© 2012 Revista de Marketing Online