Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 6, Numărul 1
 

Impactul mediului online asupra programelor de prevenire a abandonului şcolar: Un studiu privind problema educaţiei în familiile din România
Impact of Dropout Prevention Programs in the Online Environment: An Analysis Regarding Parenthood Issues in Romanian Families

Abstract:

Nowadays, the Internet has become the fastest and the most efficient global communication medium. For social marketing practitioners it represents a valuable tool in promoting social behavior, encouraging consumer involvement in areas such as education, health or environment. This article aims to debate the issue dropout in Romania based on practical aspects. In this sense, are presented the main causes of dropout in Romanian families and the issues of dropout in families with poor financial situations. Furthermore, the article shows the relationships between children and parents from poor backgrounds, and the impact of these relationships on education. The obtained results describe the relationship between the five variables and their importance to the consumer. In conclusion, the study extends research on dropout in Romania, also showing consumers' willingness to support children from disadvantaged families to attend school. Furthermore, the paper shows that consumers' perceptions can not be ignored and that they deserve special attention given to importance of dropout prevention programs.
 

 

Rezumat:

Internetul a devenit astăzi cel mai rapid şi mai eficient mediu de comunicare la nivel global. Pentru practicienii marketingului social el reprezintă un instrument valoros de promovare a comportamentului social, încurajând implicarea consumatorului în domenii precum: educaţie, sănătate sau mediu. Acest articol îşi propune să dezbată problema abandonului şcolar în România pornind de la aspecte practice. În acest sens sunt prezentate principalele cauze ale abandonul ţcolar în familiile românesti, precum şi situaţia abandonului şcolar în familiile cu situaţii financiare precare. Mai mult, articolul prezintă relaţiile dintre copii şi părinţii provenind din medii sărace, precum şi impactul acestor relaţii asupra educaţiei. Rezultatele obţinute descriu relaţiile dintre cele cinci variabilele şi importanţa lor pentru consumator. În concluzie, studiul extinde aria cercetărilor asupra abandonului şcolar în România, prezentând totodată disponibilitatea consumatorilor de a sprijini copiii provenind din familii defavorizate să meargă la şcoală. Mai mult, lucrarea arată că percepţiile consumatorilor nu pot fi ignorate şi merită acordată o atenţie deosebită în testarea eficienţei programelor de prevenire a abandonului şcolar.
 

 

Autor:

Corina Şerban

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

2012 Revista de Marketing Online