Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 6, Numărul 1
 

Comunicarea integrată de marketing, sursă a creării avantajului competitiv
Integrated Marketing Communication as a Source of Competitive Advantage

Rezumat:

Adaptarea continuă a organizaţiei este necesară datorită modificărilor care intervin în nevoile şi aşteptărilor clienţilor, dar nu trebuie neglijate strategiile şi eforturile concurenţilor pentru câştigarea unei poziţii pe pieţele-ţintă ale organizaţiei. Oricare element al mixului comunicaţional poate deveni un punct decisiv al avantajului competitiv şi poate contribui hotărâtor la atingerea obiectivelor competitive ale companiei pe pieţele sale. Însă coerenţa demersurilor întreprinse de organizaţie este asigurată prin comunicarea integrată de marketing. Aceasta poate constitui un avantaj suficient de mare încât să facă diferenţa faţă de concurenţi şi care să poată fi menţinut pe termen lung în condiţiile schimbărilor înregistrate pe pieţele pe care activează şi ale acţiunilor concurenţilor.
 

 

Autor:

Adelina Eugenia Ivanov

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

2012 Revista de Marketing Online