Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Volumul 6, Numărul 1
 

Studiul motivaţiilor comportamentului online al consumatorilor prin intermediul tehnicilor din domeniul neuromarketing
Using Neuromarketing for Understanding Consumer Behavior Online

Abstract:

The prevalence and importance of e-commerce are drawing more and more attention on the research of online consumer behavior. Although there are significant progresses in a variety of research methods focused on that area, the new marketing tolls appear relatively fragmented and there is not a well-developed model accepted by the researchers for them. In view of this, this article reviews the possibilities of the new science of neuromarketing to offer a more comprehensive and complete model for studying consumer behavior online.
 

 

Rezumat:

Prevalența și importanța conceptului de e-commerce atrage din ce în ce mai frecvent atenția cercetătorilor către comportamentul online al consumatorilor. Deși există progrese semnificative aduse prin diverse metode și instrumente de studiu focalizate în acest domeniu, abordările specifice marketingului online apar fragmentare și divergente, lipsind un model acceptat la nivelul întregii comunități științifice. În acest context, articolul de față prezintă o serie de posibilități pe care noua știință a neuromarketingului le poate aduce pentru a genera un model mai complet și mai exact al studiului comportamentului online al consumatorilor.
 

 

Autor:

Adina Zara

Academia de Studii Economice
 

Download:

textul articolului

 

2012 Revista de Marketing Online