Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Septembrie 2010
 

Volumul 4, Numărul 3, septembrie 2010

Cercetări de marketing privind evaluarea decalajelor de percepţie asupra siguranţei alimentare existente între industria şi piaţa produselor de panificaţie din România

  Iacob Cătoiu, Olimpia Oancea şi Amalia Pandelică

Strategii de incorporare a târgurilor şi expoziţiilor virtuale în politicile de marketing organizaţionale

  Elena Stoica şi Valeriu Roşu

Dileme etice în marketingul modern

 Nicolae Constantin Niţulescu

Un altfel de consumator: Studiu asupra obiceiurilor asociate produselor ecologice

  Raluca Ecaterina Brandabur şi Laura Daniela Tănase

Posibile modele pentru responsabilizarea socială a companiilor în România: Întreprinderile comunitare

  Alexandru Vladimir Bujan

Dinamica pieţei internaţionale: Influenţa integrării României în U.E. asupra activităţii de import a înreprinderilor româneşti mici şi mijlocii

  Mihaela Grigorică, Elis Isa şi Andreea Ionescu

Orientarea către piaţă a instituţiilor administraţiei publice: o evaluare în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor

  Marius Palade

 

2010 Revista de Marketing Online