Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Aprilie 2007
 

Volumul 1, Numărul 2, Aprilie 2007

Editorial: Planificare strategică orientată spre piaţă în domeniul serviciilor de educaţie

  Valerică Olteanu

Managementul riscurilor asociate instrumentelor de marketing online

  Mihai Orzan

Comunicarea de marketing – o analiză din perspectiva evoluţiei opticii de marketing

  Ioana Popescu

Tehnologii inteligente de accesare a bazelor şi depozitelor de date de marketing

  Gheorghe Orzan

Particularitati ale auditului de marketing si analiza SWOT in sectorul financiar – bancar

  Alina Filip

Responsabilitatea socială a companiilor româneşti – un pas pentru dezvoltarea durabilă

  Alin Stancu şi Mihai Orzan

Sisteme inteligente pentru asistarea deciziilor în marketing bazate pe modele

  Gheorghe Orzan şi Traian Surcel

 

© 2007 Revista de Marketing Online