Număr curent Arhivă Căutare Condiţii de redactare Colegiu editorial Colectiv redacţional Despre noi
 
Martie 2008
 

Volumul 2, Numărul 1, Martie 2008

Utilizatorii sistemelor informatice de marketing – aspecte demografice si cognitive

  Mihai Orzan

Elemente de macromarketing vizate de România în cadrul negocierilor pentru Acordul de Liber Schimb UE - ASEAN

  Iacob Cătoiu şi Tudor Edu

Utilitatea cercetarilor de marketing în politica de produs

 Diana Maria Vrânceanu

Utilizarea panelurilor de consumatori în cercetarea de marketing

  Nicolae Teodorescu, Aurelia-Felicia Stancioiu, Ionel Dumitru şi Robert Morar

Modelarea comportamentului consumatorilor: elemente operationale

  Nora Mihail şi Iuliana Cetină

Site-ul web: Între modalitate de comunicare si instrument strategic de marketing

  Manoela Popescu

Cercetarile de tip „clientul misterios” - Repere ale evolutiei marketingului modern

  Sabin Nicolae

Strategii de promovare în marketingul serviciilor de sanatate

  Violeta Radulescu

Managementul portofoliului de produse în planificarea strategica de marketing utilizând Metoda Boston Consulting Group

  Stefan Caescu şi Florin Tudor Ionescu

Aplicativitatea marketingului în organizatiile religioase

  Andreea Strâmbu-Dima

Abordari macro si microeconomice ale competitivitatii în sectorul serviciilor

  Maria Ioncica, Eva-Cristina Petrescu şi Diana Ioncica

 

© 2008 Revista de Marketing Online